Uteritterna fungerar faktiskt bättre och bättre nu, vi kommer igenom massa gamla känslor varje gång. En dag här och där är “vanlig” och då sitter jag lite halvt chockerad lycklig 😉

Mycket att ta bort från bogarna, bita sig i bringan, och öppnan sitter bättre och bättre i skritt och trav!